Um Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar

Héraðsskjalasafnið er opinbert skjalasafn fyrir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og starfar eftir lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.

Markmið þess er að safna, varðveita og skrá öll opinber skjöl að skjölum ríkisstofnana frátöldum. Safnið sækist einnig eftir að fá til varðveislu skjöl og myndir frá einstaklingum, félögum og fyrirtækjum á safnsvæðinu. Safnið veitir almenningi aðgang að framangreindum skjölum nema á þeim hvíli leynd samkvæmt lögum eða sérstökum ákvæðum þar að lútandi.

Þeir sem eru með skilaskyld skjöl eða skjöl sem að þeirra mati eiga heima á Héraðsskjalasafninu eru beðnir að hafa samband við Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavörð í Safnahúsi Borgarfjarðar að Bjarnarbraut  4-6 í Borgarnesi í netfangið skjalasafn@safnahus.is

Saga safnsins

Safnið var stofnsett árið 1961 og var þegar hafist handa við söfnun á skjölum og gögnum sem tilheyra héraðsskjalasöfnum samkvæmt lögum um héraðsskjalasöfn frá árinu 1947. Söfnun í upphafi annaðist Ari Gíslason, kennari, fræðimaður og starfsmaður safnsins. Hann vann þar ómetanlegt starf. Á þeim tíma var safninu búinn staður ásamt Byggðasafni Borgarfjarðar í húsnæði Kaupfélags Borgfirðinga, hafði þá samtals til umráða 22 fm. Árið 1970 voru söfnin tvö flutt ásamt Héraðsbókasafni Borgarfjarðar á eina hæð að Borgarbraut 61 í Borgarnesi og fékk starfsemin í upphafi nafnið Safnastofnun Borgarfjarðar sem var síðar breytt í Safnahús Borgarfjarðar og felur nú í sér starfsemi hinna fimm safna Borgarfjarðar. Þröngt var um söfnin á Borgarbrautinni og sífellt voru uppi áform um betri aðstæður, jafnvel að nýtt safnahús yrði byggt og kom ýmis staðsetning í Borgarnesi til álita í því tilliti. Árið 1988 flutti öll starfsemi safnanna í núverandi húsnæði að Bjarnarbraut 4-6. Sérstök fimm manna stjórn var yfir skjalasafninu allt til ársins 1979.  Fyrsti forstöðumaður Safnahúss Borgarfjarðar var Bjarni Bachmann og þó ekki verði á aðra hallað ber að minnast sérstaklega á störf hans fyrir skjalasafnið, ásamt störfum Ingimundar Ásgeirssonar, fyrrum formanns stjórnar safnsins. Þessir menn lyftu, ásamt fleirum, grettistaki í söfnun skjala og mynda úr Borgarfirði, skráningu á þeim, flokkun og uppröðun á fyrstu árum Héraðsskjalasafns Borgarfjarðar.